Նախագծեր

Նախագծեր

ՄԵԾ ՌԵՆԴ 1
Բազմաբնակարան բնակելի համալիր
Ք. Երևան, Տիգրան Մեծ պ.


Նախագիծը մշակված է Մ. Մկրտչյան-ի կողմից
Ինժեներական մասերի նախագիծը Malona-ի կողմից
Նախագծեր
Բազմաբնակարան բնակելի համալիր
Ք. Երևան, Փիրումյան փ.


Նախագիծը մշակված է Esqiz ճարտարապետական արվեստանոցի կողմից
Ինժեներական մասերի նախագիծը Malona-ի կողմից
Բազմաբնակարան բնակելի համալիր Ք. Երևան , Գոգոլի փ. 1, նախագծում
Բազմաբնակարան բնակելի համալիր
Ք. Երևան, Գոգոլի փ.


Նախագիծը մշակված է Esqiz ճարտարապետական արվեստանոցի կողմից
Ինժեներական մասերի նախագիծը Malona-ի կողմից
1
Բազմաբնակարան բնակելի համալիր
Ք. Երևան, Լվովյան փ.


Նախագիծը մշակված է Մ. Մկրտչյան-ի կողմից
Կոնստրուկտորական և ինժեներական մասերի նախագիծը Malona
կողմից
1
Բազմաբնակարան բնակելի համալիր
Ք. Երևան, Գոգոլի փ.


Նախագիծը մշակված է Esqiz ճարտարապետական արվեստանոցի կողմից
Ինժեներական մասերի նախագիծը Malona-ի կողմից
1
Բազմաբնակարան բնակելի համալիր
Ք. Երևան, Անտառային փ.


Նախագիծը մշակված է Esqiz ճարտարապետական արվեստանոցի կողմից
Ինժեներական մասերի նախագիծը Malona-ի կողմից
Աճանան Նախագծեր
Աճանան գյուղի ոռոգման համակարգի վերակառուցում

Նախագիծը մշակված է Malona-ի կողմից
Չափնի Նախագծեր
Չափնի գյուղի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում

Նախագիծը մշակված է Malona-ի կողմից
Սևաքար Նախագծեր
Սևաքար գյուղի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում

Նախագիծը մշակված է Malona-ի կողմից
1
Բազմաֆունկցիոնալ համալիր
Ք. Երևան, Ռոստոմի փ.


Նախագիծը մշակված է  Qproject ճարտարապետական արվեստանոցի կողմից
Ինժեներական մասերի նախագիծը Malona-ի կողմից
1
Բազմաբնակարան բնակելի շենք
Կապան համայնք, Շահումյան փ.


Նախագիծը մշակված է  Qproject ճարտարապետական արվեստանոցի կողմից
Ինժեներական մասերի նախագիծը Malona-ի կողմից 
1
Բազմաբնակարան բնակելի համալիր
Ք. Երևան, Ս. Գևորգյան փ.


Նախագիծը մշակված է Մ. Մկրտչյան-ի կողմից
Ինժեներական մասերի նախագիծը Malona-ի կողմից
Facebook ico
instagram
Նախագծեր