1. Նախագծում

Նախագծում

Առաջարկում  ենք բազմաբնակարան  բնակելի  շենքերի,  հյուրանոցների,  հիվանդանոցների,  առևտրային  և  սպորտային կենտրոնների,  առանձնատների,  արդյունաբերական,  արտադրական  և  պահեստային  կառույցների,  ինչպես  նաև  բնակավայրերի  ջրամատակարարման,  ոռոգման  ցանցերի  և  ջրահեռացման  համակարգերի  նախագծման  ծառայություններ:

կոնստրուկցիաներ, Նախագծում
Կոնստրուկցիաներ
Ներքին ջրամատակարարմում, կոյուղի, անձրևատար կոյուղի, հրդեհաշիջում
Ներքին ջրամատակարարմում, կոյուղի, անձրևատար կոյուղի, հրդեհաշիջում
Էլեկտրասնուցում և էլեկտրալուսավորում, Նախագծում
Էլեկտրասնուցում և էլեկտրալուսավորում
Օդի լավորակում
Օդի լավորակում
Ջեռուցում, օդափոխություն
Ջեռուցում, օդափոխություն
Ծխահեռացում
Ծխահեռացում
Ինքնաշխատ հրդեհաշիջում
Ինքնաշխատ հրդեհաշիջում
Սառնամատակարարում
Սառնամատակարարում
Ջրամատակարարման արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ
Ջրամատակարարման արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ
Ջրահեռացման (կոյուղու) արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ
Ջրահեռացման (կոյուղու) արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ
Ոռոգման համակարգեր
Ոռոգման համակարգեր
Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
Facebook ico նախագծում
instagram
pinterest 14193